Οι Άγιες ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ και ΧΙΟΝΙΑ 16/04

 
 
Ήταν και οι τρείς αδελφές και πνευματικά βλαστάρια της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Οι ψυχές και των τριών παρθένων ήταν στολισμένες με πολλά χριστιανικά χαρίσματα. Στο πρόσωπό τους έβρισκε πλήρη εφαρμογή η προτροπή του Απ. Παύλου για τις γυναίκες: "Μετά αιδούς και σωφροσύνης κοσμείν εαυτάς". Να στολίζουν, δηλαδή, τον εαυτό τους με συστολή και σωφροσύνη. Πράγματι, οι τρείς αδελφές όχι μόνο έτσι στόλιζαν τον εαυτό τους, αλλά και με όλα τα πνευματικά μαργαριτάρια που λέγονται χριστιανικές αρετές. Όταν έγινε ο διωγμός κατά των χριστιανών επι Μαξιμιανού, οι τρείς αδελφές κατέφυγαν σε κάποιο ψηλό βουνό. Η κρυψώνα τους, όμως, ανακαλύφθηκε. Συνελήφθησαν και τις έφεραν μπροστά στον άρχοντα Δουλσήτιο. Αυτός με κάθε τρόπο προσπάθησε να τις κάνει να αρνηθούν το Χριστό. Αυτές, με όπλα τις αρετές που είχαν, ομολογούσαν Χριστόν Εσταυρωμένον. Τότε, η Αγάπη και η Χιονία πέθαναν, αφού τις έριξαν στη φωτιά. Ενώ η Ειρήνη βρήκε μαρτυρικό τέλος, απο το βέλος που της έριξε ένας στρατιώτης.
 
Απολυτίκιον
Ήχος πλ. α'
Τά θαύματα τών αγίων σου Μαρτύρων, τείχος ακαταμάχητον ημίν δωρησάμενος, Χριστέ ο Θεός, ταίς αυτών ικεσίαις, βουλάς εθνών διασκέδασον, τής βασιλείας τά σκήπτρα κραταίωσον, ώς μόνος αγαθός καί φιλάνθρωπος.
 
• Οσία ΘΕΟΔΩΡΑ η Πριγκίπισσα (Ρωσίδα)
• Άγιος ΜΙΧΑΗΛ ο Βουρλιώτης