Ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα ΣΤΕΦΑΝΟΥ 02/08
 
 
Το γεγονός αυτό συνέβη στα χρόνια που οι μεγάλοι διωγμοί των πρώτων χριστιανών είχαν κοπάσει και αυτοκράτωρ ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τότε, ο Άγιος Στέφανος φανερώθηκε τρείς φορές σε κάποιον ευσεβή γέροντα ιερέα, το Λουκιανό, και του αποκάλυψε τον τόπο, όπου ήταν κρυμμένο το λείψανό του. Αυτός αμέσως το ανέφερε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, που με τη σειρά του πήγε στον υποδεικυόμενο τόπο και πράγματι βρήκε το ιερό λείψανο του Αγίου Στεφάνου. Κατά την εύρεση έγινε μεγάλος σεισμός, και το λείψανο του Αγίου πλημμύρισε ευωδία τους παρευρισκόμενους στο τόπο εκείνο. Λέγεται ότι απο τον ουρανό ακούστηκαν αγγελικές φωνές, που έλεγαν "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία". Δηλαδή, δόξα άς είναι στο Θεό, στα ύψιστα μέρη του ουρανού και στην ταραγμένη απο την αμαρτία γή άς βασιλεύσει η θεία ειρήνη, διότι ο Θεός φανέρωσε την ευαρέσκειά Του στους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Φανέρωναν, έτσι, οι άγγελοι περίτρανα ότι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος μαρτύρησε για την αγάπη και τη δόξα του Θεού. Αργότερα, τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν απο την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και εναποτέθησαν στον - επ΄ ονόματι αυτού - ανεγερθέντα Ναό υπο του Μ. Κωνσταντίνου.
 
 
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δια Χριστόν Σαλού Μόσχας
• ΘΕΟΔΩΡΟΥ νεομάρτ. εν Δαρδανελλίοις