Ο Προφήτης ΣΟΦΟΝΙΑΣ 03/12
 
 
Έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ., επί βασιλέως Ιωσίου. Είναι ο ένατος από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες και καταγόταν από τη φυλή του Συμεών ή κατ΄ άλλους του Λευϊ. Το όνομά του σημαίνει "ο Γιάχβε κρύπτει", δηλαδή περιφρουρεί, προστατεύει. Το προφητικό του βιβλίο διαιρείται σε τρία μικρά κεφάλαια. Στο πρώτο απειλεί τους Ιουδαίους, που παρεξέκλιναν από τον Κύριο στην ειδωλολατρεία. Στο δεύτερο προλέγει την καταστροφή της Γάζας, της Ασκαλώνος, της Αζώτου, της Δαμασκού, της Αιθιοπίας, της Ασσυρίας και άλλων ακόμα χωρών. Στο τρίτο ελέγχει την Ιερουσαλήμ για τη διαφθορά της, αλλά και την ονομάζει επιφανή, σαν κοιτίδα λυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Τέλος, χαιρετίζει με αγαλλίαση τη μέλλουσα εμφάνιση του Κυρίου στη Σιών. Αλλά ο Θεός μίλησε με το στόμα του προφήτη και να τί είπε για τους άνομους ανθρώπους: "Εξαρώ τους ανόμους από προσώπου της γής, λέγει Κύριος... Και τους εκκλίνοντας από του Κυρίου και τους μή ζητούντας τον Κύριον κι τους μή αντεχομένους του Κυρίου". Θα ξερριζώσω λέει ο Κύριος, τους ανόμους από το πρόσωπο της γής. Και θα τιμωρήσω αυτούς που παρεκκλίνουν από τις εντολές του Κυρίου, αυτούς που δεν ζητούν με την προσευχή τους τον Κύριο και δεν κρατούν Αυτόν σαν στήριγμά τους.
 
Απολυτίκιον
Ήχος β'
Τού Προφήτου σου Σοφονίου τήν μνήμην, Κύριε εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.
 
• ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αλεξανδρείας
• ΑΓΓΕΛΗ του Αργείου νεομάρτ. εν Χίω
• ΙΩΑΝΝΟΥ ησυχαστού επισκόπου Κολωνίας
• ΓΑΒΡΙΗΛ ιερομάρτ. Κωνσταντινουπόλεως