Οι Άγιοι ΘΥΡΣΟΣ, ΛΕΥΚΙΟΣ και
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 14/12

 
 
Έζησαν στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Κατάγοταν από τη Βιθυνία και κατοικούσαν στην Καισάρεια. Ανήκαν όλοι σε διακεκριμένες οικογένειες. Ήταν χαρακτήρες ταπεινοί και αγαπούσαν το Θεό "εν αγάπη ανυποκρίτω". Δηλαδή με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία. Γι΄ αυτό απέφευγαν το θόρυβο της δημοσιότητας, αλλά όμως ήταν πασίγνωστοι για τη γεμάτη ελεημοσύνες ζωή τους. Ο έπαρχος Κουμβρίκιος, φανατικός ειδωλολάτρης, βλέποντας να προοδεύουν οι χριστιανοί, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους περιορίσει. Αυτή η κατάσταση έκανε το Λεύκιο και πήγε στον έπαρχο. Τον παρακάλεσε να είναι μετριότερος προς τους χριστιανούς. Μόλις το άκουσε αυτό ο Κουμβρίκιος αμέσως τον συνέλαβε και τον καταδίκασε σε θάνατο. Και το πρωϊ, έξω από την πόλη τον αποκεφάλισε. Το γεγονός λύπησε τους χριστιανούς, αλλά άναψε ακόμα περισσότερο τη φλόγα της πίστης προς το Χριστό. Μετά από δύο ημέρες, πήγε άλλος χριστιανός στον έπαρχο, ο Θύρσος. Θαρραλέα του είπε ότι η ειδωλολατρεία είναι πλάνη και ότι τελικός νικητής θα είναι ο Χριστός. Αυτά και άλλα πολλά σοφά λόγια του Θύρσου, τα άκουσε και ένας ιερέας τών ειδώλων, ο Καλλίνικος. Η ψυχή του φωτίστηκε και δήλωσε ότι είναι χριστιανός. Τότε επί τόπου ο έπαρχος αποκεφάλισε τον Καλλίνικο και πριόνισε το Θύρσο.
 
Κοντάκιον
Ήχος δ'
Επεφάνης σήμερον

Τούς φωστήρας άπαντες, τής Εκκλησίας, συνελθόντες σήμερον, εν εγκωμίοις ιεροίς, ανευφημούντες υμνήσωμεν, ως αθλοφόρους Χριστού τού Θεού ημών.

 
• ΦΙΛΗΜΩΝ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ οι Προτεκτοράτοι
• ΥΠΑΤΙΟΥ και οι σύν αυτώ 36 μάρτυρες