Η Αγία ΘΕΟΔΩΡΑ η Αυγούστα 11/02

 
 
Καταγόταν από το χωριό Έβεσσα της Παφλαγονίας, νωρίς όμως η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Κων/πολη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Μαρίνος και κατείχε το βαθμό του δρουγγαρίου. Η δε μητέρα της Θεοκτίστη διακρινόταν για την ευσέβειά της και την ένθερμη προσήλωση πρός την Ορθοδοξία, που εργάστηκε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Η Θεοδώρα είχε πέντε αδέλφια. Τη Σοφία, τη Μαρία, την Ειρήνη, το Βάρδα και τον Πετρωνά. Το 830 παντρεύτηκε τον βασιλιά Θεόφιλο, μετά το γνωστό επεισόδιο αυτού με την Κασσιανή. Όταν το 842 πέθανε ο Θεόφιλος, που ήταν εικονομάχος, τη βασιλεία ανέλαβε η Θεοδώρα διότι ο γιός της Μιχαήλ ήταν πολύ μικρός. Αμέσως τότε συνεκάλεσε Σύνοδο, που αποφάσισε την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Δυστυχώς όμως αργότερα, ο γιός της και ο αδελφός της Βάρδας, διέταξαν τον άλλο αδελφό της Πετρωνά να κλείσει την ίδια με τις θυγατέρες της, αναγκαστικά στη Μονή Γαστρίων. Εκεί η Θεοδώρα αφοσιώθηκε αποκλειστικά στα θεία και εργάστηκε, να παρηγορήσει τις θυγατέρες της, στρέφοντας όλη την ψυχή τους στη χριστιανική ευσέβεια, τη μόνη άγκυρα των ψυχών μέσα στην κοσμική αστάθεια και ματαιότητα. Το δε λείψανο της Θεοδώρας, βρίσκεται σήμερα στην Κέρκυρα στο ναό της Θεοτόκου Σπηλαιοτίσσης.
 
 
• Άγιος ΒΛΑΣΙΟΣ επίσκοπος Σεβαστείας
• Άγιος ΓΕΩΡΓΙΟΣ απο τη Σερβία