Ο ¶γιος ΜΕΛΕΤΙΟΣ 12/02

 
 
Ο Μελέτιος γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Μικρής Αρμενίας, περίπου το 310. Ήταν πολή μορφωμένος και ευσεβής χριστιανός. Το 357 χειροτονείται επίσκοπος Σεβαστείας και μετά τρία χρόνια αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας. Δυστυχώς όταν εγκαταστάθηκε στη νέα του έδρα ο Μελέτιος, στο χριστιανικό στρατόπεδο επικρατούσε μεγάλη αναταραχή, από τους Αρειανούς. Τριάντα ημέρες έμεινε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, και κατόρθωσε μέσα σ΄αυτό το λίγο χρόνο να θεμελιώσει με το έργο του τόσο την πίστη των Ορθοδόξων, ώστε όταν μετά τους προσέβαλαν δυνατοί άνεμοι, αυτοί έμειναν γερά ριζωμένοι. Έτσι ο Μελέτιος έπραξε στο ποίμνιό του αυτό που λέει ο λόγος του Θεού: "¶ρα ουν ως καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε πρός τους οικείους της πίστεως". Δηλαδή όσο καιρό έχουμε σ΄αυτή τη ζωή ας εργαζόμαστε το αγαθό πρός όλους και ιδιαίτερα σ΄εκείνους που έχουν την ίδια πίστη μ΄εμάς. Με διάφορες ραδιουργίες οι Αρειανοί κατορθώνουν να τον εξορίσει ο Κωνστάντιος στην Αρμενία. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού θριάμβευσε. Στην Οικουμενική Σύνοδο, στην Κων/πολη το 381, ο Μελέτιος όχι μόνο λαμβάνει μέρος αλλά και προεδρεύει. Απεβίωσε ενώ ακόμα διαρκούσαν οι εργασίες της Συνόδου. Η κηδεία του έγινε πάνδημος και πανηγυρική, με συμμετοχή όλων των Πατέρων της Συνόδου.
 
Κοντάκιον
Ήχος β'
Τοίς τών αιμάτων σου ρείθροις

Ορθοδοξίας τοίς τρόποις κοσμούμενος, τής Εκκλησίας προστάτης καί πρόβολος, εδείχθης παμμάκαρ Μελέτιε, καταπυρσεύων τά πέρατα δόγμασι, λαμπτήρ Εκκλησίας φαεινότατε.

 
• Οσία ΜΑΡΙΑ η μετονομασθείσα ΜΑΡΙΝΟΣ
• ¶γιος ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχιεπίσκοπος Κων/πολης
• ¶γιος ΧΡΗΣΤΟΣ ο Κηπουρός