Ο Άγιος ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 23/02

 
 
Γεννήθηκε 60 χρόνια περίπου μετά το Χριστό. Στον 20ο χρόνο της ηλικίας του έγινε χριστιανός. Όπως γράφει ο μαθητής του Ειρηναίος, ο Πολύκαρπος ήταν στολισμένος με μεγάλη σωφροσύνη, αυστηρότητα ηθών και ολόψυχη αφοσίωση στη διδασκαλία του θείου λόγου. Τα προτερήματά του αυτά και η γενναιοψυχία του, τον έκαναν πολύ αγαπητό στον ευαγγελιστή Ιωάννη, που αργότερα τον ανέδειξε επίσκοπο Σμύρνης. Στο αξίωμα αυτό επιτελούσε τα καθήκοντα του με ζήλο καθαρά αποστολικό. Αναδείχθηκε ο διδάσκαλος, ο πατήρ, ο ποιμήν, ο φρουρός. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, επί αυτοκράτορα Αντωνίου Πίου, ο ανθύπατος της Μ. Ασίας Στράτιος Κορδάτος, μετά από μανιώδη απαίτηση του ειδωλολατρικού όχλου, συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να βλασφημήσει διμόσια το Χριστό. Ο γέροντας επίσκοπος απάντησε: Επί 86 χρόνια τον υπηρετώ, χωρίς καθόλου να με αδικήσει. Και πώς μπορώ τώρα να βλασφημήσω τον Βασιλέα και Σωτήρα μου; Αμέσως τότε τον έριξαν στη φωτιά να καεί ζωντανός. Αλλ΄η φωτιά τον αφήνει ανέγγιχτο! Τότε ένας δήμιος τον χτυπά με το ξίφος του και τον θανατώνει. Έτσι στις 23 Φεβρουαρίου του 167, ο μέγας αθλητής της πίστης τερματίζει τη ζωή του. Στο πρόσωπό του βέβαια, εφαρμόστηκε πλήρως ο λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη: Μηδέν φοβού, ά μέλλεις παθείν. Γίνου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής. Δηλαδή, μη φοβάσαι γι΄αυτά που πρόκειται να πάθεις. Φρόντιζε να είσαι πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω το στεφάνι της αιώνιας ζωής.
 
Κοντάκιον
Ήχος α'
Χορός Αγγελικός

Καρπούς τούς λογικούς, τώ Κυρίω προσφέρων, Πολύκαρπε σοφέ, αρετών δι' ενθέων, εδείχθης αξιόθεος, Ιεράρχα μακάριε, όθεν σήμερον, οι φωτισθέντες σοίς λόγοις, ανυμνούμέν σου, τήν αξιέπαινον μνήμην, δοξάζοντες Κύριον.

 
• Αγία ΓΟΡΓΟΝΙΑ αδελφή Γρηγορίου Θεολόγου
• Όσιος ΔΑΜΙΑΝΟΣ ο Εσφιγμενίτης