Ο Όσιος ΞΕΝΟΦΩΝ 26/01

 
 
Ο λόγος του Θεού ειδικά για τους πλουσίους παραγγέλει: "Τοις πλουσίοις εν τω νυν αιώνι παράγγελλε μη υψηλοφρονείν, μήδε ηλπικέναι επί πλούτου αδηλότητι, αλλ΄έν τω Θεό τω ζώντυ, τω παρέχοντι ημίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν". Πές δηλαδή, στους πλουσίους σ΄αυτή την πρόσκαιρη ζωή να μην υψηλοφρονούν, ούτε να έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους στον αβέβαιο υλικό πλούτο, αλλά να ελπίζουν στο ζωντανό Θεό, που όλα μας τα δίνει πλούσια για να τα απολαμβάνουμε. Αυτή την παραγγελία, ο όσιος Ξενοφών με τη γυναίκα του Μαρία και τα παιδιά τους Αρκάδιο και Ιωάννη, που ήταν πολύ πλούσια οικογένεια στην Κων/πολη την εποχή του Ιουστινιανού, θα δούμε ότι διαφυλάττουν μέχρι τέλους. Τι κάνουν; Ότι και πάλι παραγγέλει για τους πλούσιους ο λόγος του Θεού: "Αγαθοεργείν, πλουτείν εν έργοις καλοίς, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς". Δηλαδή να αγαθοεργούν, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν καί σε άλλους από τα αγαθά τους, να είναι απλοί και καταδεκτικοί. Πράγματι η πόρτα του Ξενοφώντος ήταν πάντα ανοικτή στους φτωχούς και όλη η οικογένεια εργαζόταν με γνήσιο πνεύμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. Οι ίδιοι τους αναζητούσαν τους πάσχοντες και έτρεχαν να περιθάλψουν και να παρηγορήσουν ορφανά. Μεγάλα δε ποσά αφιέρωναν για την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Έτσι συνέχισαν μέχρι το θάνατό τους τη φιλάνθρωπη διακονία τους.
 
 
• Οσίου ΣΥΜΕΩΝ
• Μάρτυρος ΑΝΑΝΙΟΥ
• Οσία ΜΑΡΙΑΣ