Η Σύναξη του ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 13/07
 
 
Να, σύν τοίς άλλοις, πώς η Εκκλησία υμνεί τον αρχάγγελο Γαβριήλ σ΄ αυτή τη γιορτή του: "Θρόνω παριστάμενος της τρισηλίου Θεότητος και πλουσίως λαμπόμενος, ταίς θείαις λαμπρότησι, ταίς εκπεμπομέναις, απαύστως εκείθεν, τους επί γής χαρμονικώς, χοροστατούντας και ευφημούντας σε, παθών αχλούς λύτρωσαι, και φωτισμώ καταλάμπρυνον, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε, πρεσβευτά των ψυχών ημών. "

"Των ασωμάτων λειτουργών ώς πρωτεύων, το πρό αιώνων ορισθέν όντως μέγα, σύ Γαβριήλ πεπίστευσαι μυστήριον, τόκον τον απόρρητον, της αγίας Παρθένου, Χαίρε, προσφωνών αυτή, η κεχαριτωμένη. Χρεωστικώς σε όθεν οι πιστοί, εν ευφροσύνη αεί μακαρίζομεν. "
 
 
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ οσίου Σαββαΐτου
• ΓΟΛΙΝΔΟΥΞ (Μαρίας) της Περσίδος μάρτ.