Η Αγία ΑΚΥΛΙΝΗ 13/06
 
 
Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του Διοκλητιανού. Παλαιστίνα στην καταγωγή, βαπτίσθηκε σε ηλικία πέντε ετών απο τον επίσκοπο Ευθάλιο. Ο πατέρας της Ευτόλμιος δημιούργησε τις καταλληλότερες συνθήκες στην κόρη του, έτσι ώστε αυτή να κατηχηθεί στη χριστιανική πίστη κατά τον καλύτερο τρόπο. Πράγματι, η Ακυλίνη δεν άργησε να φέρει πνευματικούς καρπούς. Νεαρό κορίτσι ακόμα, είχε την αγία κλίση να κάνει ελεημοσύνες και να διδάσκει το λόγο του Θεού, συναναστρεφόταν με κορίτσια ειδωλολατρών, και πολλά απο αυτά είλκυσε στη χριστιανική πίστη. Αυτό αναφέρθηκε στον ανθύπατο Ουλοσιανό, ο οποίος, αφού τη συνέλαβε, με κάθε τρόπο προσπάθησε να την αναγκάσει να αλλαξοπιστήσει. Η Ακυλίνη, άν και ανήκε στο ασθενές φύλο και ήταν νεαρό κορίτσι, περιφρόνησε τις προσπάθειες του ανθυπάτου. Τότε αυτός με πολύ θυμό την χτύπησε με τον πιό ωμό τρόπο στο πρόσωπο, που πλημμύρισε απο αίματα. Αλλά η Ακυλίνη με περισσότερη θέρμη ομολογεί πώς είναι χριστιανή. Ο Ουλοσιανός, καταντροπιασμένος που δεν μπόρεσε να κάμψει ένα αδύνατο κορίτσι, την αποκεφάλισε, αποδεικνύοντας ότι "τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ίνα καταισχύνη τα ισχυρά". Δηλαδή, τους κατά κόσμον αδυνάτους εξέλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει εκείνους που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή.
 
 
• ΙΑΚΩΒΟΥ οσίου
• ΔΙΟΔΩΡΟΥ μάρτ.
• ΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ οσίων
• ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ επ. Βόστρων