Ο Απόστολος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο διάκονος 11/10

 
 

Καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ τών επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ (Πράξ. στ΄). Επίσης, ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με προφητικό χάρισμα (Πράξ. κα΄ 8-9). Ο Φίλιππος, όμως, δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, σάν γνήσιος και αυτός "απόστολος Ιησού Χριστού κατά πίστιν εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατ΄ ευσέβειαν". Δηλαδή απόστολος του Ιησού Χριστού για να διδάξει μεταξύ εκείνων που εξέλξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αλήθειας, που οδηγεί στην ευσέβεια. Εκεί στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο. Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε, βάπτισε και αυτόν Χριστιανό. Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Φίλιππος στην πόλη αυτή, αφού έκτισε και χριστιανικό ναό, παρέδωσε στο Θεό την ψυχή του.

 
Απολυτίκιον τού Αποστόλου
Ήχος γ'
Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.
Κοντάκιον τού Αποστόλου
Ήχος δ'
Επεφάνης σήμερον

Μιμητής γενόμενος, τού Διδασκάλου, δι' αυτόν Απόστολε, ταίς τών Αγίων τών αυτού, χρείαις πιστώς διηκόνησας, όθεν σε πάντες, πιστοί μακαρίζομεν.

 
• ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ του Γραπτού
• ΖΗΝΑΪΔΟΣ, ΦΙΛΟΝΙΛΛΗΣ των μαρτύρων
• ΑΡΣΑΚΙΟΥ ΚΠόλεως