Ο Προφήτης ΩΣΗΕ 17/10

 
 

Έζησε τον όγδοο αιώνα πρό Χριστού, επί βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκία. Στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο πρώτος από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες. Ο Ωσηέ ήταν ψυχή γεμάτη από ζήλο για το θείο Νόμο, γι΄ αυτό και στο προφητικό του βιβλίο καταγγέλει ευθέως το λαό του Ισραήλ, που είχε μολυνθεί από την ειδωλολατρεία. Οι συμβολισμοί του θεωρούνται δυσεξήγητοι, αλλά σαφέστατα εκδηλώνει την πίστη του στο Σωτήρα Χριστό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κύριός μας χρησιμοποίησε μιά σπουδαία φράση του Ωσηέ, προς τους Φαρισαίους (Ματθ. θ΄13), η οποία λέει: "Έλεος θέλω και ού θυσίαν, και επίγνωσιν Θεού ή ολοκαυτώματα". Δηλαδή, λέει ο Θεός μέσω του Ωσηέ: "Προτιμώ την ειρηνική αγάπη σας προς εμένα και όχι τις τυπικές θυσίες, και θέλω να έχετε επίγνωση του θείου θελήματος περισσότερο, παρά τα χωρίς νόημα και ουσία ολοκαυτώματα που προσφέρετε". Επίσης, φράσεις του Ωσηέ χρησιμοποίησαν και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στις επιστολές τους. Ο Ωσηέ λέγεται ότι έζησε 75 χρόνια, και μετά παρέδωσε στο Θεό τη δίκαια ψυχή του.

 
Απολυτίκιον τού Προφήτου
Ήχος β'
Τού Προφήτου σου Ωσηέ τήν μνήμην, Κύριε εορτάζοντες, δι΄αυτού σε δυσωποούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.
 
• ΩΣΗΕ προφήτου
• ΑΝΔΡΕΟΥ οσιομάρτυρος εν Κρίσει