Ο Άγιος ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ 12/09
 
 

Ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής λέει: "Ώς καιρόν έχομεν, εργαζώμεθα το αγαθόν προς πάντας". Έως ότου, δηλαδή, βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή και μας δίνεται καιρός για αγαθοεργία, άς εργαζόμαστε το αγαθό προς όλους. Τέτοια εργατικότητα διέκρινε και τον ακούραστο εργάτη του αμπελώνος του Κυρίου, τον Άγιο Αυτόνομο. Ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και αναγκάσθηκε να φύγει, διότι τον κατηγόρησαν ότι προσείλκυε πολλούς ειδωλολάτρες. Έφθασε στους Σωρεούς της Βιθυνίας, φιλοξενούμενος από έναν ευσεβή χριστιανό, τον Κορνήλιο, τον οποίο αφού κατάρτισε με τη διδασκαλία του, χειροτόνησε διάκονο. Συγχρόνως ανήγειρε ναό προς τιμήν του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Έπειτα, πήγε στη Λυκαονία και Ισαυρία, όπου κήρυξε το θείο λόγο, και όταν επέστρεψε στους Σωρεούς, χειροτόνησε τον Κορνήλιο ιερέα. Όταν ο Διοκλητιανός άσκησε πίεση στους χριστιανούς της Βιθυνίας, ο Αυτόνομος έφυγε και πήγε να κηρύξει το θείο λόγο στις πόλεις του Ευξείνου Πόντου. Κατόπιν, αφού περιόδευσε σε πολλές πόλεις της Μ. Ασίας κηρύττοντας την αλήθεια του Ευαγγελίου, πήγε σε μιά πολή δίπλα στους Σωρεούς, τις Λίμνες. Εκεί οι ειδωλολάτρες πίεζαν τους χριστιανούς να θυσιάσουν στα είδωλα. Αυτοί, όμως, αντίθετα, τα συνέτριψαν. Οι ειδωλολάτρες, τότε, για να εκδικηθούν, την ώρα της Θείας Λειτουργίας εισέβαλαν στο ναό και σκότωσαν τον ανυπεράσπιστο Αυτόνομο, που τον θεωρούσαν υπεύθυνο. Το λείψανό του τάφηκε με την αρμόζουσα τιμή.ο φύλο της, θαύμασαν και όλοι μαζί δόξασαν το Θεό.

 
 
• ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ ιερομάρτυρος
• ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ μάρτυρος
• ΔΑΝΙΗΛ οσίου του Θασίου