Παρασκευή της Διακαινησίμου
«Ψάλλομεν την Ακολουθίαν της Ζωοδόχου Πηγής»

 
 

Στα μέρη του Επταπυργίου της Κωνσταντινούπολης, υπήρχε μεγάλος και ωραίος ναός στο όνομα της Θεοτόκου, που κτίσθηκε στα μέσα του Ε΄ αιώνα απο τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Θρακιώτη. Αυτός ο ναός ήταν κοντά σε μια πηγή, που το νερό της έκανε πολλές θεραπείες σε αρρώστιες, με τη χάρη της Θεοτόκου, απο την οποία και ονομάστηκε Ζωοδόχος ή Χριστού Ζωηφόρος Πηγή. Αυτού του ναού λοιπόν τα εγκαίνια, μνημονεύει αυτή τη μέρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, που έγιναν στις 2 Φεβρουαρίου 1835, απο τον Πατριάρχη Κωνστάντιο τον Β΄ και 12 άλλων αρχιερέων, μετά απο άδεια του σουλτάνου Μαχμούτ και αφού έγινε ανασκαφή και βρέθηκαν τα θεμέλια του αρχαίου ναού της Ζωοδόχου Πηγής.