Δευτέρα μετά του Αγίου ΘΩΜΑ
Μνήμη ευρέσεως της θαυματουργού εικόνος της Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΗΣ, στη Μονεμβασία.