Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ της ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 
 
Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι ένα αριστούργημα της εκκλησιαστικής μας ποιήσεως. Έχει θαυμαστές εικόνες, ωραία επίθετα, εντυπωσιακά σχήματα λόγου. Οι Ορθόδοξοι τον ακούν με έκστασι και βαθειά κατάνυξι. Τους θερμαίνει και τους αναπτερώνει την ευλάβεια προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου». Η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, έχει επικρατήσει στους ιερούς ναούς, να ψάλλεται για πρακτικούς κυρίως λόγους την Παρασκευή το απόγευμα.