Ομιλίές Πάτερ Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου στον Ναό μας (22.06.2014)

Ομιλία στην Θεια Λειτουργία (22.06.2014)

Ομιλία στον ναό μας το απόγευμα (22.06.2014)