Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

2021.09.19-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςΔ΄Εωθ.Β΄-

2021.09.19-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςΔ΄Εωθ.Β΄-

2021.09.19-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςΔ΄Εωθ.Β΄-

 

2021.09.26-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρΙΔ΄ΜΕΤΑΣΤτουΙΩΑΝΝΟΥθεολ.ήχοςπλ.Α΄Εωθ.Γ΄-

2021.09.26-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΔ΄ΜΕΤΑΣΤτουΙΩΑΝΝΟΥθεολ.Ηχοςπλ.Α΄Εωθ.Γ΄-

2021.09.26-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΔ΄ΜΕΤΑΣΤτουΙΩΑΝΝΟΥθεολ.Ηχοςπλ.Α΄Εωθ.Γ΄-

2021.10.03-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΙΕ΄-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑριοπαγίτουΉχοςπλ.Α΄Εωθ.Δ΄- ΧρυΠα

2021.10.03-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΕ΄-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑριοπαγίτουΉχοςπλ.Β΄Εωθ.Δ΄-

2021.10.03-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΕ΄-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΑριοπαγίτουΉχοςπλ.Α΄Εωθ.Δ΄-


2021.10.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-Γ΄Λουκά-ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ-ΉχοςΒαρύς΄Εωθ.Ε΄-

2021.10.10-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-Γ΄Λουκά-ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ-ΉχοςΒαρύς΄Εωθ.Ε΄-

2021.10.10-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-Γ΄Λουκά-ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ-ΉχοςΒαρύς΄Εωθ.Ε΄- ΧρυΠα


2021.10.17-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΙΖ΄-Δ΄Λουκά-ΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Δ΄΄Εωθ.ΣΤ΄- ΧρυΠα

2021.10.17-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΖ΄-Δ΄Λουκά-ΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Δ΄΄Εωθ.ΣΤ΄-

2021.10.17-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΖ΄-Δ΄Λουκά-ΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Δ΄΄Εωθ.ΣΤ΄- ΧρυΠα

2021.10.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄-

2021.10.24-β-ΟΡΘΡΟΥΛειτουργία-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄-

2021.10.24-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΗ΄-ΣΤ΄Λουκά-ΑΡΕΘΑ-ΉχοςΑ΄΄Εωθ.Ζ΄-


2021.10.26-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΤουΑγΔΗΝΗΤΡΙΟΥανάμνησιςΤουΣεισμού

2021.10.26-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγίουΔΗΝΗΤΡΙΟΥ,ΑνάμνησιςΤουΣεισμού

 

2021.10.31-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΙΘ΄-Ε΄Λουκά-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝετ70-ΉχοςΒ΄΄Εωθ.Η΄-

2021.10.31-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΘ΄-Ε΄Λουκά-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝεκτ.70-ΉχοςΒ΄΄Εωθ.Η΄-

2021.10.31-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΘ΄-Ε΄Λουκά-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝεκτ.70-ΉχοςΒ΄΄Εωθ.Η΄-