Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)


——–

2020.04.04-α-Ε΄εβδ.-ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Ακολουθία.

2020.04.05-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΕ΄-ΜΑΡΙΑΣτηςΑΙΓΥΠΤΙΑΣήχοςΑ΄Εωθ.Θ΄-bQ-

2020.04.05-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΕ΄-ΜΑΡΙΑΣτηςΑΙΓΥΠΤΙΑΣήχοςΑ΄Εωθ.Θ΄ -bQ-


2020.04.12-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΤωνΒΑΊΩΝ-bQ-

2020.04.12-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΤωνΒΑΊΩΝ

2020.04.12-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΤωνΒΑΊΩΝ-bQ-


2020.04.13-α-Μ.ΔΕΥΤΕΡΑΣόρθρουΑκολουθίαΚυρΒΑΊΩΝεσπέρας-

2020.04.14-β-Μ.ΤΡΙΤΗΣόρθρουΑκολουθία(Μ.Δευτέρα Εσπέρας)-

2020.04.15-γ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗΣόρθρουΑκολουθία(Μ.ΤΡΙΤΗεσπέρας)2020.04.15-δ-Μ.ΤΕΤΑΡΤΗΣεσπέραςΑΚΟΛΟΥΘΙΑτουΕΥΧΕΛΑΙΟΥ-

2020.04.16-ε-Μ.ΠΕΜΠΤΗπρωίΑκολουθίαΕΣΠΕΡΙΝΟΥ-θ.ΛειτΜ.Βασιλείου –

2020.04.16-ζ-Μ.ΠΕΜΠΤΗεσπέραςΟΡΘΡΟΥακολουθίαΜ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

2020.04.17-η-Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗπρωίΑκολουθία ΣΤ΄-Θ΄ ΩΡΑΣ-Μ..ΕΣΠΕΡΙΝΟΣτηςΑΠΟΚΑΘΥΛΩΣΕΩΣ-

2020.04.17-θ-Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗεσπέρας-ΟΡΘΡΟΥακολΜ.ΣΑΒΒΑΤΟΥ(ΕπιτάφΘρήνος)- ΧρυΠα

2020.04.18-ι-Μ.ΣΑΒΒΑΤΟNπρωίΑκολουθίαΜ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ-ΛειτΜ.ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

2020.04.19-ια-Μ.ΣΑΒΒΑΤΟNμεσονύχΟΡΘΡΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΑκολΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-

2020.04.19-ιβ-ΚΥΡΙΑΚΗτου ΠΑΣΧΑμεσυμβρίαΜ.ΕΣΠΕΡΙΝΟΥτηςΑΓΑΠΗΣ Ακολουθία