Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

04.12.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΉχοςΠλ.Δ΄Εωθ.Γ΄.

04.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρKE-Ι΄ΛΟΥΚΑ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΉχοςΠλ.Δεωθ.Γ.

04.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΚΕ-Ι΄ΛΟΥΚΑ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΉχοςΠλ.Δεωθ.Γ.

 

06.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΑγίουΝικολάου-

06.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγίουΝικολάου-

 

11.12.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΑ΄Εωθ.Δ΄.

11.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΑ΄Εωθ.Δ΄.

11.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΑ΄Εωθ.Δ΄.

 

12.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΑγίουΣπυρίδωνος-mQ

12.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγίουΣπυρίδωνος-bQ-

 

18.12.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄.

18.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄. –

18.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄.

 

25.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Χριστουγέννων

25.12.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία Μ. Βασιλείου-Χριστουγέννων