Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα εβδομάδος
2021.01.06-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΑγιαΘΕΟΦΆΝΕΙΑτουΚΥΡΙΟΥ-bQ-

2021.01.06-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΑγιαΘΕΟΦΆΝΕΙΑτουΚΥΡΙΟΥ-

2021.01.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγιαΘΕΟΦΆΝΕΙΑτουΚΥΡΙΟΥ-bQ-

2021.01.06-δ-ΤουΜεγάλουΑγιασμούΑκολουθίαTωνΘεοφανείων-bQ-

—-

2021.01.07-ββ-ΟΡΘΡΟΥαυντόμευσις -ΙωάννουΠΡΟΔΡΟΜΟΥ- ΧρυΠα

2021.01.07-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΙωάννουΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-

2021.01.07-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΙωάννουΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-


2021.01.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑταΦΩΤΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Θ ΄-

2021.01.10-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚυρΜΕΤΑταΦΩΤΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Θ ΄-

2021.01.10-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑταΦΩΤΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Θ ΄-

2021.01.10-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΜΕΤΑταΦΩΤΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Θ ΄-


2021.01.17-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΒ΄ΛουκΉχοςΒΑΡΥΣ΄εωθ.Ι΄-

2021.01.17-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΛΒ΄ΚυρΙΒ΄ΛουκΉχοςΒΑΡΥΣ΄εωθ.Ι ΄-

2021.01.17-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΒ΄ΛουκΉχοςΒΑΡΥΣ΄εωθ.Ι ΄-

2021.01.17-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΒ΄ΛουκΉχοςΒΑΡΥΣ΄εωθ.Ι ΄-


2021.01.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΛΓ΄ΚυρΙΔ΄ΛουκΉχοςπλ.΄Δ΄εωθ.ΙΑ ΄-

2021.01.24-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΛΓ΄ΚυρΙΔ΄ΛουκΉχοςπλ.΄Δ΄εωθ.ΙΑ ΄- f

2021.01.24-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΛΓ΄ΚυρΙΔ΄ΛουκΉχοςπλ.΄Δ΄εωθ.ΙΑ ΄-

2021.01.24-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΛΓ΄ΚυρΙΔ΄ΛουκΉχοςπλ.΄Δ΄εωθ.ΙΑ ΄-

—–

2021.01.30-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΤωνΤριώνΙΕΡΑΡΧΩΝ- ΧρυΠα

2021.01.30-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΤωνΤριώνΙΕΡΑΡΧΩΝ- ΧρυΠα

2021.01.30-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΤωνΤριώνΙΕΡΑΡΧΩΝ-


2021.01.31-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΕ΄ΛουκΉχοςΑ΄εωθ.Α –

2021.01.31-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΛΒ΄ΚυρΙΕ΄ΛουκΉχοςΑ΄εωθ.Α ΄-ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

2021.01.31-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΕ΄ΛουκΉχοςΑ΄εωθ.Α ΄-ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-

2021.01.31-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΛΒ΄ΚυρΙΕ΄ΛουκΉχοςΑ΄εωθ.Α ΄-ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-