Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


2021.07.25-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Ε΄Κυρ.Ματθ-ήχοςΔ΄εωθ.Ε΄-ΑΝΝΗΣ-

2021.07.25-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Ε΄Κυρ.Ματθ-ήχοςΔ΄εωθ.Ε΄-ΑΝΝΗΣ-

2021.07.25-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Ε΄Κυρ.Ματθ-ήχοςΔ΄εωθ.Ε΄-ΑΝΝΗΣ- ΧρύΠα

 

2021.08.01-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΣΤ΄Κυρ.Ματθ-ήχοςπλ. Α΄εωθ.ΣΤ΄-ΠΡΟΟΔΟΣτουΣΤΑΥΡΟΥ-

2021.08.01-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΣΤ΄Κυρ.Ματθ-ήχοςπλ. Α΄εωθ.ΣΤ΄-ΠΡΟΟΔΟΣτουΣΤΑΥΡΟΥ-

2021.08.01-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΣΤ΄Κυρ.Ματθ-ήχοςπλ. Α΄εωθ.ΣΤ΄-ΠΡΟΟΔΟΣτουΣΤΑΥΡΟΥ-

2021.08.06-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦ Κυρίου Ἀνάμνησις-bQ-

2021.08.06-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦΚυρίουἈνάμνησις-bQ-

2021.08.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦ Κυρίου Ἀνάμνησις-bQ-


2021.08.08-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Ζ΄Κυρ.Ματθ-ΜΕΤΑ τηνΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝήχοςπλ. Β΄εωθ.Ζ΄-

2021.08.08-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Ζ΄Κυρ.Ματθ-ΜΕΤΑ τηνΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝήχοςπλ. Β΄εωθ.Ζ΄-

2021.08.08-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Ζ΄Κυρ.Ματθ-ΜΕΤΑ τηνΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝήχοςπλ. Β΄εωθ.Ζ΄-


2021.08.15-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΗ΄-ΚΟΙΜΗΣΙΣτῆςΘΕΟΤΟΚΟΥ-΄ΗχοςΒαρύςΕωθ.Η΄- ΧρύΠα-

2021.08.15-αα-ΕΓΚΩΜΙΑτηςΚΟΙΜΗΣΕΩΣτῆςΘΕΟΤΟΚΟΥ-

2021.08.15-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ.ΚΟΙΜΗΣΙΣτῆςΘΕΟΤΟΚΟΥ-΄ΗχοςΒαρύς- ΧρύΠα-

2021.08.15-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Κυρ.Η΄-ΚΟΙΜΗΣΙΣτῆςΘΕΟΤΟΚΟΥ-΄ΗχοςΒαρύςΕωθ.Η΄-

— 

2021.08.22-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Θ΄ΚυρΜατθ-ΜΕΤΑτηνΚΟΙΜΗΣΙΝήχοςΠλ.Δ΄Εωθ.Θ΄-

2021.08.22-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Θ΄ΚυρΜατθ-ΜΕΤΑτηνΚΟΙΜΗΣΙΝήχοςΠλ.Δ΄Εωθ.Θ΄- ΧρύΠα-

2021.08.22-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Θ΄ΚυρΜατθ-ΜΕΤΑτηνΚΟΙΜΗΣΙΝήχοςΠλ.Δ΄Εωθ.Θ΄-


2021.08.29-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Ι΄Κυρ-ΑποτομήΚεφΠΡΟΔΡΟΜΟΥήχοςΑ΄Εωθ.Ι΄-

2021.08.29-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Ι΄Κυρ-ΑποτομήΚεφΠΡΟΔΡΟΜΟΥήχοςΑ΄Εωθ.Ι΄-

2021.08.29-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Ι΄Κυρ-ΑποτομήΚεφΠΡΟΔΡΟΜΟΥήχοςΑ΄Εωθ.Ι΄-