Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

 

31.07.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Ζ΄ΚυρΜατθ-Ήχοςπλ.β΄Εωθ.Ζ΄-ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ-

31.07.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Ζ΄ΚυρΜατθ-Ήχοςπλ.β΄Εωθ.Ζ΄-ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ-

31.07.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Ζ΄ΚυρΜατθ-Ήχοςπλ.β΄Εωθ.Ζ΄-ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ-


06.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦ-Κυρίου-Ἀνάμνησις-bQ-

06.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦΚυρίουἈνάμνησις-bQ-

06.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦ-Κυρίου-Ἀνάμνησις-bQ-


07.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Η΄ΚυρΜετάΤηνΜΕΡΑΜΟΡΦΩΣΙΝ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Η΄-ΧρύΠα

07.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Η΄ΚυρΜετάΤηνΜΕΡΑΜΟΡΦΩΣΙΝ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Η

07.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Η΄ΚυρΜετάΤηνΜΕΡΑΜΟΡΦΩΣΙΝ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Η΄-


14.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Θ΄Κυρ-ΠΡΟΕΟΡΤΙΑτῆςΚΟΙΜΗΣΕΩΣ-Ήχοςπλ.δ΄Εωθ.Θ΄-ΧρύΠα

14.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Θ΄Κυρ-ΠΡΟΕΟΡΤΙΑτῆςΚΟΙΜΗΣΕΩΣ-Ήχοςπλ.δ΄Εωθ.Θ΄ -ΧρύΠα

14.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Θ΄Κυρ-ΠΡΟΕΟΡΤΙΑτῆςΚΟΙΜΗΣΕΩΣ-Ήχοςπλ.δ΄Εωθ.Θ΄-ΧρύΠα


15.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κοιμήσεως της Θεοτόκου-

15.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κοιμήσεως της Θεοτόκου-

15.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κοιμήσεως της Θεοτόκου-

15.08.2022-αα-ΕΓΚΩΜΙΑτηςΚΟΙΜΗΣΕΩΣτῆςΘΕΟΤΟΚΟΥ-


21.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-Ι΄Κυρ-ἈποστόλουΘΑΔΔΑΙΟΥ -ΉχοςΑ΄Εωθ.Ι΄-

21.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Ι΄Κυρ-ἈποστόλουΘΑΔΔΑΙΟΥ -ΉχοςΑ΄Εωθ.Ι΄-

21.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤης-Ι΄Κυρ-ἈποστόλουΘΑΔΔΑΙΟΥ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Ι΄


28.08.2022-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΙΑ΄Κυρ- ΜΩΫΣΕΩΣ-Ήχοςβ΄Εωθ.ΙΑ΄-

28.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΙΑ΄Κυρ- ΜΩΫΣΕΩΣ-Ήχοςβ΄Εωθ.ΙΑ΄-

28.08.2022-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤου-ΙΑ΄Κυρ- ΜΩΫΣΕΩΣ-Ήχοςβ΄Εωθ.ΙΑ΄-