Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης Κυριακής, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας. Τους ευχαριστούμε.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

2019.05.19-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ. Δ΄του Παραλύτου-

2019.05.19-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Δ΄του Παραλύτου-

2019.05.19-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ.δ΄του Παραλύτου- (2)

2019.05.26-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Ε΄της ΣΑΜΑΡΙΤΙΔΟΣ-

2019.05.26-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ.Ε΄της ΣΑΜΑΡΙΤΙΔΟΣ-

2019.05.26-β-ΟΡΘΡΟΥ-Ακολουθία-Ε΄Κυρ.της ΣΑΜΑΡΙΤΙΔΟΣ-

2019.06.02-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κύρ. ΣΤ΄ του ΤΥΦΛΟΥ-

2019.06.02-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κυρ.ΣΤ.΄του ΤΥΦΛΟΥ-

2019.06.02-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ.ΣΤ.΄του ΤΥΦΛΟΥ-

2019.06.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κύρ. Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-

2019.06.09-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κύρ. Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-

2019.06.09-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία -Κυρ.Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)