Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης Κυριακής, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας. Τους ευχαριστούμε.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

—————–


2019.07.14-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Δ΄ Ματθ.-Των Πατέρων-Ήχος Γ.-Εωθ.Δ΄.

2019.07.14-ββ-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Δ΄ Ματθ.-Των Πατέρων-Ήχος Γ.-Εωθ.Δ΄.

2019.07.14-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ. Δ΄ Ματθ.-Των Πατέρων-Ήχος Γ.-Εωθ.Δ΄.

———————

2019.07.21-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Ε΄Ματθ.-Ήχος δ΄-Εωθ.Ε¨-ΙΩΑΝΝΟΥ&ΣΥΜΕΩΝ-Επιμέλεια Χ.Παγγίδη-

2019.07.21-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Ε΄Ματθ.-Ήχος δ΄-Εωθ.Ε¨-ΙΩΑΝΝΟΥ&ΣΥΜΕΩΝ-Επιμέλεια Χ.Παγγίδη-

2019.07.21-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ.Ε΄Ματθ.-Ήχος δ΄-Εωθ.Ε¨-ΙΩΑΝΝΟΥ&ΣΥΜΕΩΝ-Επιμέλεια Χ.Παγγίδη-