Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

05.06.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΔΕΥΤΕΡΑτουΑγίουΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

05.06.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΔΕΥΤΕΡΑτουΑγίουΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

11.06.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Α΄κυρ.Ματθ-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-

11.06.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Α΄Κυρ.Ματθ.-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

11.06.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Α΄ΚυρΜατθ-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

 

18.06.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-B΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΑ΄εωθ.Β΄-ΛΕΟΝΤΙΟΥ-

18.06.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-B΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΑ΄εωθ.Β΄-ΛΕΟΝΤΙΟΥ-

18.06.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-B΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΑ΄εωθ.Β΄-ΛΕΟΝΤΙΟΥ-

 

25.06.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολ-Γ΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΒ΄εωθ.Γ΄-ΑποδΕορτΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-

25.06.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολ-Γ΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΒ΄εωθ.Γ΄-ΑποδΕορτΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-

25.06.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολ-Γ΄ΚυρΜατθ-ΉχοςΒ΄εωθ.Γ΄-ΑποδΕορτΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-