Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

 

     2. Κείμενα εβδομάδος


2020.09.20-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Κυρ.ΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςπλ.Β΄Εωθ.Δ΄-

2020.09.20-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ.ΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςπλ.Β΄Εωθ.Δ΄-

2020.09.20-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Κυρ.ΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςπλ.Β΄Εωθ.Δ΄-


2020.09.27-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Κυρ.Α΄ΛουκΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥήχοςΒΑΡΥΣεωθ.Ε΄-

2020.09.27-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ.ις΄(Α΄Λουκ)ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥήχοςΒΑΡΥΣεωθ.Ε΄-

2020.09.27-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ακολουθία-Κυρ.ις΄(Α΄Λουκ)ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥήχοςΒΑΡΥΣεωθ.Ε΄-