Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης Κυριακής, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)


2019.11.21-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Η εν τω Ναώ Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου-

2019.11.21-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑκολουθίαΗεντωΝαώ Είσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου-


g2019.11.24-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΚΓ΄ήχοςπλΒ΄εωθ.Α΄-bQ-

g2019.11.24-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΚΓ΄ήχοςπλΒ΄εωθ.Α΄-bQ-

g2019.11.24-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΚΓ΄ήχοςπλΒ΄εωθ.Α΄-bQ-