Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)


2020.05.31-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κύρ. Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-bQ-

2020.05.31-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κύρ. Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-.bQ-

2020.05.31-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία -Κυρ.Ζ΄ των ΠΑΤΕΡΩΝ-bQß


2020.06.07-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Η΄Κυρ.της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ-bQ-

2020.06.07-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Η΄της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ-bQ-

2020.06.07-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία-Κυρ.Η΄της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ-bQ-

2020.06.07-δ-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΟΝΥΚΛΙΣΊΑΣ Ακολουθία-Κυρ.Η΄της ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ-bQ


2020.06.08-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΔΕΥΤΕΡΑτουΑγίουΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.bQ-

2020.06.08-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΔΕΥΤΕΡΑτουΑγίουΠΝΕΥΜΑΤΟΣ-bQ-