Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

2020.01.01-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ νέου έτους

2020.01.01-ε-Κοπή Βασιλόπι2020.02.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΤΕΛΩΝΟΥ&ΦΑΡΙΣΑΙΟΥήχοςΑ΄εωθ.Α΄

2020.02.09-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΤΕΛΩΝΟΥ&ΦΑΡΙΣΑΙΟΥήχοςΑ΄εωθ.Α΄

2020.02.09-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΤΕΛΩΝΟΥ&ΦΑΡΙΣΑΙΟΥήχοςΑ΄εωθ.Α΄ -ΧρύΠα


 

2020.02.16-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΑΣΩΤΟΥήχοςΒ΄εωθ.Β΄ -ΧρύΠα

2020.02.16-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΑΣΩΤΟΥήχοςΒ΄εωθ.Β΄.pdf-

2020.02.16-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΑΣΩΤΟΥήχοςΒ΄εωθ.Β΄.pdf-

 

2020.02.23-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίοΚυρΑΠΟΚΡΕΩήχοςΓ΄εωθ.Γ΄

2020.02.23-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΑΠΟΚΡΕΩήχοςΓ΄εωθ.Γ΄

2020.02.23-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΑΠΟΚΡΕΩήχοςΓ΄εωθ.Γ΄