Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

2021.11.28-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΚΓ΄-ΙΓ΄Λουκά-ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ἮχοςΠλ.Β΄.

2021.11.28-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΚΓ΄-ΙΓ΄Λουκά-ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ἮχοςΠλ.Β΄.

2021.11.28-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΚΓ΄-ΙΓ΄Λουκά-ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ἮχοςΠλ.Β΄.


2021.12.05-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΚΔ΄-Ι΄Λουκά-ΣΑΒΒΑοσίου- ἮχοςΒαρύς.

2021.12.05-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΚΔ΄-Ι΄Λουκά-ΣΑΒΒΑοσίου- ἮχοςΒαρύς.

2021.12.05-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΚΔ΄-Ι΄Λουκά-ΣΑΒΒΑοσίου- ἮχοςΒαρύς.

2021.12.06-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΑγίουΝικολάου-

2021.12.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΑγίουΝικολάου-


2021.12.12-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΚΘ΄-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ-ΙΑ΄Λουκά-ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ- Ἦχοςπλ.Δ΄.

2021.12.12-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΚΘ΄-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ-ΙΑ΄Λουκά-ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ- Ἦχοςπλ.Δ΄.

2021.12.12-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΚΘ΄-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ-ΙΑ΄Λουκά-ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ- Ἦχοςπλ.Δ΄.


2021.12.19-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Κυρ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- ἮχοςΑ΄-Εωθ.Δ

2021.12.19-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΠΡΟτηςΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- ἮχοςΑ΄-Εωθ.Δ΄

2021.12.19-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΠΡΟτηςΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- ἮχοςΑ΄-Εωθ.Δ΄


2021.12.25-β-ΟΡΘΡΟΥ Ακολουθία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-bQ-

2021.12.25-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ακολουθία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-bQ-


2021.12.26-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ-ἮχοςΒ΄-Εωθ.Ε ΧρυΠα

2021.12.26-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ- ἮχοςΒ΄-Εωθ.Ε

2021.12.26-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ- ἮχοςΒ΄-Εωθ.Ε΄