Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


2022.05.15-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΑκολουθία-ΚυρΔ΄τουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄εωθ.Ε΄-

2022.05.15-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΔ΄τουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄εωθ.Ε΄-

2022.05.15-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΔ΄τουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄εωθ.Ε΄-


2022.05.21-β-ΟΡΘΡΟΣ-ΚΩΝκαιΕΛΕΝΗΣενΣΑΒΒΑΤΩμετά-τήν-ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ- ΧρυΠα

2022.05.21-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΚΩΝκαιΕΛΕΝΗΣενΣΑΒμετά-τήν-ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ- ΧρυΠα

2022.05.22-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΕ΄τηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄εωθ.Ζ΄-

2022.05.22-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΕ΄τηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄εωθ.Ζ΄-

2022.05.22-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΕ΄τηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄εωθ.Ζ΄-


2022.05.29-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΣΤ΄τουΤΥΦΛΟΥ-ΉχοςΠλ.Α΄εωθ.Η΄-

2022.05.29-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΣΤ΄τουΤΥΦΛΟΥ-Ήχοςπλ.Α΄εωθ.Η΄-

2022.05.29-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΣΤ΄τουΤΥΦΛΟΥ-Ήχοςπλ.Α΄εωθ.Η΄-


2022.06.02-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΠΕΜΠΤΗτηςϚʹεβδομάδοςηΑΝΑΛΗΨΙΣτουΚΥΡΙΟΥ-Χρυ

2022.06.02-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΠΕΜΠΤΗτηςΑΝΑΛΗΨΕΩΣ-


2022.06.05-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Κυρ. Ζ΄τωνΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Β΄εωθ.Ι΄-

2022.06.05-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΖ΄τωνΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Β΄εωθ.Ι΄-

2022.06.05-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία -Κυρ.Ζ΄τωνΠΑΤΕΡΩΝ-ΉχοςΠλ.Β΄εωθΙ΄


2022.06.12-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Η΄ΚυρΤηςΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

2022.06.12-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΗ΄τηςΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

2022.06.12-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΗ΄τηςΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


2022.06.19-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Α΄κυρ.Ματθ-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ-

2022.06.19-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Α΄Κυρ.Ματθ.-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

2022.06.19-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Α΄ΚυρΜατθ-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ