Ψαλτήρι

Κείμενα Ακολουθιών της ερχόμενης Εβδομάδος.

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, απ΄ όπου μπορούμε να ανοίγουμε ή να αποθηκεύουμε τα κείμενα της ερχόμενης Κυριακής, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας. Τους ευχαριστούμε.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen


Παρακαλώ να τα αποθηκεύσεται στο Ταμπλετ  και να το φέρεται στο αναλόγιο !   Ευχαριστώ.

—————–

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

2019.09.15-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΜΕΤΑτηνὝψωσινΤοῦΣΤΑΥΡΟΥ-

2019.09.15-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΜΕΤΑτηνὝψωσινΤοῦΣΤΑΥΡΟΥ-

2019.09.15-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΜΕΤΑτηνὝψωσινΤοῦΣΤΑΥΡΟΥ-


2019.09.22-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθίαΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑήχοςΠλ.Α΄εωθΓ΄-

2019.09.22-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑήχοςΠλ.Α΄εωθΓ΄-

2019.09.22-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑήχοςΠλ.Α΄εωθΓ΄