Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

10.09.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΠΡΟτηςΥΨΩΣΕΩΣ-ΉχοςΠλ.Α΄Εωθ.Γ΄.

10.09.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΠΡΟτηςΥΨΩΣΕΩΣ-ΉχοςΠλ.Α΄Εωθ.Γ΄.

10.09.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΠΡΟτηςΥΨΩΣΕΩΣ-ΉχοςΠλ.Α΄Εωθ.Γ΄.

 

14.09.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Ἡ ΥΨΩΣΙΣτοῦΣΤΑΥΡΟΥ-ΧρυΠα.

14.09.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΥΨΩΣIΣτουΣΤΑΥΡΟΥ- ΧρύΠα

14.09.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Ἡ ΥΨΩΣΙΣτοῦΣΤΑΥΡΟΥ-

 

17.09.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝ-ΉχοςΠλ.Β΄Εωθ.Δ΄.

17.09.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝ-ΉχοςΠλ.Β΄Εωθ.Δ΄.

17.09.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝ-ΉχοςΠλ.Β΄Εωθ.Δ΄.

 

24.09.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑ-ΘΕΚΛΗΣκαίΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Ε΄.

24.09.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑ-ΘΕΚΛΗΣκαίΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Ε΄-ΧρυΠα-

24.09.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΑ΄ΛΟΥΚΑ-ΘΕΚΛΗΣκαίΘΕΟΤΟΚΟΥ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Ε΄.