Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

2021.05.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΤουΑΝΤΙΠΑΣΧΑ(Β΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-Εωθ.Α΄-

2021.05.09-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΤουΑΝΤΙΠΑΣΧΑ(Β΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-Εωθ.Α΄-

2021.05.09-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΤουΑΝΤΙΠΑΣΧΑ(Β΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-Εωθ.Α΄-

2021.05.16-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΤωνΜΥΡΟΦΟΡΩΝ(Γ΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-ΉχοςΒ΄Εωθ.Δ΄-

2021.05.16-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΤωνΜΥΡΟΦΟΡΩΝ(Γ΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-ΉχοςΒ΄Εωθ.Δ΄-

2021.05.16-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΤωνΜΥΡΟΦΟΡΩΝ(Γ΄απόΤουΠΑΣΧΑ)-ΉχοςΒ΄Εωθ.Δ΄-

2021.05.23-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΑκολουθία-ΚυρΔ΄ΤουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄Εωθ.Ε΄-

2021.05.23-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΔ΄ΤουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄Εωθ.Ε΄-

2021.05.23-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΔ΄ΤουΠΑΡΑΛΥΤΟΥ-ΉχοςΓ΄Εωθ.Ε΄-

2021.05.30-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΕ΄ΤηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Ζ΄-

2021.05.30-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΕ΄ΤηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Ζ΄-

2021.05.30-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΕ΄ΤηςΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Ζ΄-