Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

 

                    2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

30.01.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΤωνΤριώνΙΕΡΑΡΧΩΝ- ΧρυΠα

30.01.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΤωνΤριώνΙΕΡΑΡΧΩΝ-

 

02.02.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΤηςΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-

02.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΤηςΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-

02.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΤηςΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-

 

05.02.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΤΕΛΩΝΟΥ-ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ-ἦχοςΑ΄-Εωθ.Α΄- ΧρυΠα

05.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-ΤΕΛΩΝ&ΦΑΡΙΣ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Α΄. – ΧρυΠα

05.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-ΤΕΛΩΝ&ΦΑΡΙΣ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Α΄. – ΧρυΠα

 

12.02.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΑΣΩΤΟΥ-ἦχοςβ΄-Εωθ.Β΄-

12.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤουΑΣΩΤΟΥ ΉχοςΒ΄Εωθ.Β΄. ΧρυΠα

12.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Κυρ -ΤουΑΣΩΤΟΥ ΉχοςΒ΄Εωθ.Β΄. ΧρυΠα

 

19.02.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ-ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄. ΧρυΠα

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ-ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄. ΧρυΠα

19.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.ΧρυΠα

 

26.02.2023-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Δ΄. ΧρυΠα

26.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Δ΄. ΧρυΠα

26.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Δ΄. ΧρυΠα