Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

2.3.1.Kompendium der Notation der griechischen (-byzantinischen) Musik (=GM)

2.3.2.Σύνοψη της σημειογραφίας της Βυζαντινής Μουσικής (=ΒΜ)

1.00-δδ-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ και ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -(Νέα επεξεργασία).

1.00-γγ-Ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος-(Νέα επεξεργασία)

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα εβδομάδος

2020.11.15-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚΓ΄Κυρ-Η΄ΛουκάΓΟΥΡΙΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Α-

2020.11.15-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚΓ΄Κυρ-Η΄ΛουκάΓΟΥΡΙΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Α-

2020.11.15-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚΓ΄Κυρ-Η΄ΛουκάΓΟΥΡΙΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Α-

2020.11.15-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚΓ΄Κυρ-Η΄ΛουκάΓΟΥΡΙΑήχοςπλ.Β΄εωθ.Α-


2020.11.21-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθίαΕισοδίωνΤῆςΘεοτόκου-

2020.11.21-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΕισοδίωνΤῆςΘεοτόκου-


2020.11.22-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β-

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β-

2020.11.22-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β-

2020.11.22-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β-


2020.11.29-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚΕ΄Κυρ-ΙΓ΄ΛουκάΠΑΡΑΜΟΝΟΥήχοςπλ.ΔΕωθ.Γ-

2020.11.29-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚΕ΄Κυρ-ΙΓ΄ΛουκάΠΑΡΑΜΟΝΟΥήχοςπλ.ΔΕωθ.Γ-

2020.11.29-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚΕ΄Κυρ-ΙΓ΄ΛουκάΠΑΡΑΜΟΝΟΥήχοςπλ.ΔΕωθ.Γ-.

20.11.29-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚΕ΄Κυρ-ΙΓ΄ΛουκάΠΑΡΑΜΟΝΟΥήχοςπλ.ΔΕωθ.Γ-

—-

2020.12.06-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚST΄Κυρ-Ι΄ΛουκάΝΙΚΟΛΑΟΥήχοςΑ΄εωθ.Δ-

2020.12.06-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚST΄Κυρ-Ι΄ΛουκάΝΙΚΟΛΑΟΥήχοςΑ΄εωθ.Δ-

2020.12.06-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚST΄Κυρ-Ι΄ΛουκάΝΙΚΟΛΑΟΥήχοςΑ΄εωθ.Δ-

2020.12.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚST΄Κυρ-Ι΄ΛουκάΝΙΚΟΛΑΟΥήχοςΑ΄εωθ.Δ-


2020.12.13-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥακολουθία-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄-

2020.12.13-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόμευσις-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄-

2020.12.13-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄-

2020.12.13-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄-