Skip to content Skip to footer
Φόρτωση Εορτες

« Όλες οι Εορτες

A’ του αυτού μηνός αρχή της Ινδίκτου και ο Όσιος ΣΥΜΕΩΝ ο Στυλίτης

1 Σεπτεμβρίου

Επιστροφη στο Εορτολογιο

A' του αυτού μηνός αρχή της Ινδίκτου και ο Όσιος ΣΥΜΕΩΝ ο Στυλίτης 01/09

style=

Αρχή της Ινδίκτου, δηλ. του νέου έτους.
Ινδικτιών σημαίνει χρόνου μερισμόν, έχει 15 έτη. Εκ του λατινικού Indictio = φορολογικόν διάταγμα. Την 1ην Σεπτεμβρίου επήγε ο ΚΗΙΧ (Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός) εις συναγωγή και ανοίξας τον Προφήτην Ησαΐαν κεφ. 61-1,10 “Πνεύμα Κυρίου επ΄εμέ, κλπ.” εδίδασκε τον λαόν. Σεπτέμβριος εις τα λατινικά σημαίνει “έβδομος” (αριθμούμενος από Μάρτιον όπου ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμον) και λέγεται αρχή του χρόνου διότι η γή οργώνεται και δέχεται τα σπέρματα εις αύλακας, ώς εις κοιλίαν. είναι η αρχή συλλήψεως και εγκυμοσύνης σχεδόν όλων των καρπών, ο Μάρτιος είναι η αρχή γεννήσεως των καρπών. Η λέξις χρόνος εκ του “φθείρειν” παράγεται. τον Σεπτέμβριον η γή παύει να γεννά καρπούς (ο Σεπτέμβριος αρχή του χρόνου και της φθοράς). Υπολογισμό του χρόνου με ινδικτιόνας εισήγαγε ο Μέγας Κων/ντίνος τώ 312 μ.Χ.

Απολυτίκιον τής Ινδίκτου

Ο πάσης δημιουργός τής κτίσεως, ο καιρούς καί χρόνους εν τή ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τόν στέφανον τού ενιαυτού τής χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τούς Βασιλείς καί τήν πόλιν σου, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, καί σώσον ημάς.

Κοντάκιον τής Ινδίκτου
Ποιηθέν τώ 1813 έτει υπό τού αοιδίμου Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως, Κυρίλλου ς'.
Ήχος γ' Η Παρθένος σήμερον

Ο αρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, καί καιρούς ο θέμενος, εν τή αυτού εξουσία, δώρησαι, τώ φιλοχρίστω λαώ σου νίκας, έτους δέ, τάς τε εισόδους καί τάς εξόδους, ευλογήσαις κατευθύνων, ημών τά έργα πρός θείόν σου θέλημα.

Ο Όσιος ΣΥΜΕΩΝ ο Στυλίτης 01/09

Έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορος Λέοντος του Μεγάλου και Πατριάρχου Αντιοχείας Μαρτυρίου. Ο Συμεών γεννήθηκε στο χωριό Σισάν της Κιλκίας, από γονείς βοσκούς. Βοσκός ήταν και αυτός στα νεανικά του χρόνια. Από μικρός ήταν αφοσιωμένους με όλη του την ψυχή στα θεία. Τόσο θερμές ήταν οι προσευχές του πρός το Θεό, ώστε πολλές φορές λουζόταν από δάκρυα. Κάποια μέρα, του έκαναν μεγάλη εντύπωση τα λόγια του Χριστού. “μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται”. Δηλαδή, μακάριοι είναι εκείνοι που πενθούν για τις αμαρτίες τους και για το κακό που επικρατεί στον κόσμο, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι, επίσης, είναι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα δούν το Θεό. Ποθώντας, λοιπόν, και ο Συμεών να κάνει τέτοια ζωή, πήγε κοντά στον όσιο Ηλιόδωρο, όπου έμεινε 10 χρόνια, και έγινε μοναχός. Επιθυμώντας, όμως, περισσότερη ησυχαστική ζωή, αποσύρθηκε σε ένα κελλί στο χωριό Τελανισό, όπου ασκήτεψε τρία χρόνια. Η φήμη της αγίας του ζωής έκανε να συρρέουν πλήθη λαού κοντά του. Αλλά ο Συμεών, αποφεύγοντας την ακατάπαυστη εκείνη κοινωνικότιτα και θέλοντας ακόμα περισσότερη ασκητική ζωή, εγκαταστάθηκε επάνω σ΄ ένα στύλο 36 πήχεων! Με τον ιδιόρρυθμο αυτό τρόπο ασκήτεψε 37 χρόνια. Αλλά και με τη χάρη του Θεού έκανε τελικά τη ζωή που επιθυμούσε και που μακαρίζει ο Κύριος.

Δόξα... τού Οσίου
Ήχος α'

Υπομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τούς προπάτορας Όσιε, τόν Ιώβ εν τοίς πάθεσι, τόν Ιωσήφ εν τοίς πειρασμοίς, καί τήν τών Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν σώματι, Συμεών Πατήρ ημών Όσιε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον τού Οσίου
Ήχος β'
Αυτόμελον

Τά άνω ζητών, τοίς κάτω συναπτόμενος, καί άρμα πυρός, τόν στύλον εργασάμενος, δι’ αυτού συνόμιλος, τών Aγγέλων γέγονας Όσιε, σύν αυτοίς Χριστώ τώ Θεώ, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.


• ΙΗΣΟΥ του Ναυή δικαίου
• ΑΜΜΟΥΝ & 40 οσίων ασκητριών
• ΜΕΛΕΤΙΟΥ οσίου του Νέου
• ΑΓΓΕΛΗ νεομάρτυρος
• Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
1 Σεπτεμβρίου
Σειρά:
Κατηγορία Εορτή:

Orthodox

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή διαδικτυακή εμπειρία. Με τη συναίνεσή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική μας για τα Cookies.
*
*****************
*
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die beste Online-Erfahrung zu bieten. Mit Ihrer Zustimmung akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit unseren Cookie-Richtlinien.