Αρχείο κατηγορίας Nea

XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμεν
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν Συνέχεια ανάγνωσης XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

O Πατριάρχης κοντά μας

Με πολλή χαρά σάς πληροφορούμε πως σε λίγες μέρες θα έχουμε την μεγάλη ευλογία να υποδεχθούμε στην Γερμανία τον Παναγιωτάτο Οικουμενικό Πατριαρχη κ. κ. Βαρθολομαίο. Με αφορμή αυτό το ιστορικό γεγονός για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς της Γερμανίας σας προσκαλούμε
(Περισσότερα…)