Ψαλτήρι

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

 

31.03.2024-β-ΟΡΘΡΟΥἀκολουθία-ΚυρB΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςB΄Εωθ.I΄-ΧρυΠα

31.03.2024-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣἀκολουθία-ΚυρB΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςB΄Εωθ.I΄-ΧρυΠα

06.04.2024-αΓ–ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑτηςΓ΄εβδ-

07.04.2024-β-ΟΡΘΡΟΥἀκολουθία-ΚυρΓ΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςΓ΄Εωθ.IΑ΄-ΧρυΠα

07.04.2024-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣἀκολουθία-ΚυρΓ΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςΓ΄Εωθ.IΑ΄-ΧρυΠα

 

13.04.2024-α-Δ΄εβδ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ-

14.04.2024-β-ΟΡΘΡΟΥἀκολουθία-ΚυρΔ΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςΔ΄Εωθ.Α΄-ΧρυΠα

14.04.2024-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣἀκολουθία-ΚυρΔ΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςΔ΄Εωθ.Α΄-ΧρυΠα

20.04.2024-αΕ-ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΑκολουθίαΕ΄εβδ.-

21.04.2024-β-ΟΡΘΡΟΥἀκολουθία-ΚυρE΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-Ἦχοςπλ.Α΄Εωθ.Β΄-ΧρυΠα

21.04.2024-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣἀκολουθία-ΚυρE΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-Ἦχοςπλ.Α΄Εωθ.Β΄-ΧρυΠα

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

24.03.2024-β-ΟΡΘΡΟΥἀκολουθία-

24.03.2024-β-ΟΡΘΡΟΥ

ΚυρΑ΄τῶνΝΗΣΤΕΙΩΝ-ἮχοςΑ΄Εωθ.Θ΄-ΧρυΠαΜε την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

 

 

 

 

  

Με την ευλογία του π. Βασιλείου αναρτήθηκε αυτό το παράρτημα, όπου βρίσκομε χρήσιμα κείμενα ακολουθιών και τα κείμενα της ερχόμενης εβδομάδος σε pdf, που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της χορωδίας μας.

Χορωδία-Φ2-Scan_20170710_145940

Πατρ.6

Ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης-Διδάκτωρ τιμής ένεκεν του Universität Tübingen

  1. Χρήσιμα κείμενα  

3.1-01 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ἀκολουθία ἐν ΣΑΒΒΑΤΩ (Κείμενα).-

3.1-01-ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Ακολουθία

3.1-01-02-Τρισάγιον εν συλλειτ.Αρχιερέως-gQ-

2019.10.27-δ-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ Νικητηρίων-ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

2. Κείμενα ΕΒΔΟΜΑΔΔΟΣ

 

17.03.2024-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-Ήχοςπλ.Δ΄Εωθ.Η¨-ΧρυΠα

17.03.2024-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-Ήχοςπλ.Δ΄Εωθ.Η¨-ΧρυΠα

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gib hier deine Überschrift ein